Ydelser og pris

Gennemgang af arealer i BBR, vejledning vedr. opmåling på ejendommen (tilbydes også som videomøde)                                               700,00 kr.

Opmåling af parcelhus, inkl. småbygninger, herunder carport, udhus, m.v. og gennemgang af arealer i BBR                                          1.700,00 kr.

Opmåling af landbrugsejendom, inkl. lagerbygninger og småbygninger m.v. og gennemgang af arealer i BBR                                      2.100,00 kr.

Opmåling af enhed, lejlighed, erhverv m.v.                                                                                                                                                                    1.700,00 kr.

Indberetning af ændringer til myndighed                                                                                                                                                                        700,00 kr.

Sagsbehandling ved byggesag m.v. (skønsmæssigt 5-6 timer)                                                                                                               timepris 700,00 kr.

2D plantegning og DWG fil                                                                                                                                                                                                    300,00 kr.


Ovenstående er ikke en udtømmende liste. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere.

Alle priser er eksklusive moms. Herudover medregnes kørsel á kr. 3,79 pr. km. fra Nykøbing Falster.