Ydelser og pris

Gennemgang af arealer i BBR, vejledning vedr. opmåling på ejendommen (tilbydes også som videomøde)                                               700,00 kr.

Opmåling af parcelhus, inkl. småbygninger, herunder carport, udhus, m.v. og gennemgang af arealer i BBR                                          1.700,00 kr.

Opmåling af landbrugsejendom, inkl. lagerbygninger og småbygninger m.v. og gennemgang af arealer i BBR                                      2.100,00 kr.

Opmåling af enhed, lejlighed, erhverv m.v.                                                                                                                                                                    1.700,00 kr.

Indberetning af ændringer til myndighed                                                                                                                                                                        700,00 kr.

Sagsbehandling ved byggesag m.v. (skønsmæssigt 4-5 timer)                                                                                                               timepris 700,00 kr.

2D plantegning og DWG fil                                                                                                                                                                                                    150,00 kr.


Ovenstående er ikke en udtømmende liste. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere.

 

10% rabat til alle kunder henvist af Danbolig, Nybolig, Home, EDC og Landmålercompagniet ApS.

Alle priser er eksklusive moms. Herudover medregnes kørsel á kr. 3,73 pr. km. fra Nykøbing Falster.