Kontroller BBR-oplysninger ved en hushandel

BBR-oplysninger skal være korrekte ved hushandler stadfæster en højesteretsdom.

I forbindelse med hushandler er det vigtigt at ejendommens registrerede arealer i BBR, stemmer overens med ejendommens faktiske arealer.

En Højesterets dom af 30. august 2013 fastslår, at sælger kan gøres ansvarlig, såfremt ejendommens faktiske areal er mindre end angivet i købsaftalen.

I de to sager som Højesteret behandlede, resulterede dommen i et afslag til køber på hhv. 50.000,- kr. og 150.000,- kr. Højesteret fastslog endvidere, at sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret via ejendommens tilstandsrapport.

I en typisk hushandel er det BBR arealet, som ligger til grund for det handlede, men erfaringsmæssigt er der ofte fejl i BBR arealerne. Der er således god grund til at få kontrolleret ejendommens BBR-oplysninger inden eller i forbindelse med en hushandel.